Advisering

Pensioenfonds

Het is van belang dat uw pensioenfonds professioneel wordt bijgestaan door een actuarieel adviseur. Ik kan u ondersteunen bij verschillende onderwerpen:

  • advies bij aanpassing van de pensioenregeling
  • advies bij de uitvoering van de pensioenregeling
  • vaststelling van de cijfers bijvoorbeeld van de technische voorzieningen, de premie(s), de toeslagverlening, het verloop van en naar de winstbronnen, enz.
  • beheerste en integere bedrijfsvoering

Onderneming

Voor u als ondernemer kunnen er verschillende waarderings- en pensioenvraagstukken spelen. Ik ondersteun u graag, bijvoorbeeld:

  • bij de waardering van de pensioenregeling volgens de accountingstandaarden (US-GAAP, IFRS, enz.)
  • bij de waardering van de te overnemen pensioentoezeggingen bij fusies en / of overnames